Veel gestelde vragen over Gifts in Kind

Veel gestelde vragen over Gifts in Kind

Gifts in Kind

Gifts in Kind

Wat zijn Gifts-in-Kind (GIK)?
Gifts-in-Kind zijn donaties in de vorm van goederen die Stichting Kinder Kanker Genezing gebruikt voor charitatieve doeleinden. Dat kunnen dure spullen zijn als innovatieve geneesmiddelen of brandweerwagens, maar ook basisbenodigdheden als kleding of grote partijen pasta en maïs. Per container kan de waarde van de goederen variëren van enkele duizenden dollars tot 10 miljoen dollar of meer.

Sommige organisaties kunnen alleen kleine aantallen GIK verwerken, zoals een sofa of enkele kledingstukken. Stichting Kinder Kanker Genezing richt zich op veel grotere hoeveelheden, meestal voldoende om ten minste een 20ft-zeecontainer te vullen.
Zijn GIK belangrijk in het kader van humanitaire hulp?
Ja! Soms betekenen GIK letterlijk het verschil tussen leven en dood. Voorbeelden zijn voedsel dat een door hongersnood geteisterd land bereikt of nieuwe medicijnen die een epidemie kunnen stoppen. Maar ook boeken die educatieve kansen scheppen die er anders gewoon niet zouden zijn. En groentezaden, waardoor niet alleen mogelijkheden ontstaan op het gebied van voedsel en economische groei, maar die ook bijdragen aan een betere gezondheid van de bevolking.
Hoe komt Stichting Kinder Kanker Genezing aan de GIK?
De wereldwijde Kinder Kanker Genezing-familie ontvangt de meeste GIK van bedrijven, organisaties als de Rotary Club, kerken en andere liefdadigheidsinstellingen of humanitaire organisaties.
Waarom van andere liefdadigheidsinstellingen?
Bedrijven doneren GIK op dezelfde manier als particulieren geld doneren: zij geven aan organisaties die ze vertrouwen en die op zoek zijn naar “beschikbare overschotten” op het moment dat die overschotten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Dit betekent dat wij van sommige bedrijven rechtstreeks goederen ontvangen, terwijl andere hulporganisaties spullen krijgen van hun eigen contacten. Daarna kunnen we onze krachten bundelen om de meest efficiënte manier te vinden waarop we de ontvangers kunnen helpen de gedoneerde spullen goed te gebruiken.
Hoe stelt Stichting Kinder Kanker Genezing de kwaliteit van de GIK veilig?
Ons beleid is dat wij NOOIT slechte spullen accepteren. En omdat we al meer dan 20 jaar marktleider in de GIK-branche zijn, is het “geen troep”-beleid van Stichting Kinder Kanker Genezing bekend en wordt het gerespecteerd door onze donateurs en degenen die we in het buitenland helpen. Onder “troep” worden in dit verband bijvoorbeeld verstaan: geneesmiddelen die over de houdbaarheidsdatum zijn, ongeschikte tweedehandskleding, defecte apparatuur, verouderde leerboeken en andere spullen die gevaarlijk, nutteloos of simpelweg vernederend zouden kunnen zijn voor de ontvangers.

Met betrekking tot belangrijke zaken als productveiligheid worden onze goederen doorgaans voorafgaand aan de verzending gecontroleerd, hetzij door Kinder Kanker Genezing-vertegenwoordigers, hetzij door overheidsfunctionarissen in het ontvangende land.
Hoe bepaalt Stichting Kinder Kanker Genezing welke GIK er in welke landen nodig zijn?
We krijgen veel aanvragen voor GIK, zowel van onze bestaande partners binnen het programma als van nieuwe organisaties. Alle door ons gehonoreerde verzoeken komen van partijen (non-profitorganisaties, dienstverleners, ministeries etc.) die bij de omgang met GIK over aantoonbare expertise beschikken en die succesvol opereren binnen hun eigen culturele context en juridische kader.

We onderhouden ook “goederen-pijpleidingen” voor noodleveringen bij rampen. En we zorgen ervoor dat we vrijwel het hele jaar door noodhulp paraat hebben in een aantal landen waar natuurrampen of humanitaire crises om snelle hulpacties vragen en hulpgoederen binnen 24 uur geleverd moeten worden.
Hoe weet je dat de GIK van Stichting Kinder Kanker Genezing “werkelijk daarheen gaan, waar de mensen ze nodig hebben”?
Al onze GIK worden tijdens de verzending en de distributie beveiligd, waarbij de beveiliging van land tot land verschilt. Ook zijn onze GIK voorzien van diverse internationaal erkende juridische documenten (waaronder vrachtbrieven), zodat we zeker weten dat onze goederen daadwerkelijk zijn verzonden en in ontvangst zijn genomen. Voor een GIK-zending kunnen wel 17 juridische en controleerbare documenten nodig zijn.

Wanneer de GIK het land van ontvangst bereiken, worden de douaneformaliteiten afgewikkeld en wordt de zending opgeslagen tot het moment van distributie – vaak in zwaar beveiligde magazijnen onder het toeziend oog van gewapende bewakers.

Onze lokale medewerkers of partners binnen het programma distribueren de GIK, bijvoorbeeld rechtstreeks aan behoeftige particulieren. De gehele distributie staat onder toezicht en wordt om veiligheidsredenen vaak begeleid door de lokale politie. Geneesmiddelen worden door gekwalificeerde, professionele dienstverleners uitgedeeld aan mensen die ze nodig hebben; medicijnen geven we niet rechtstreeks aan particulieren.

Daarna ontvangen wij geauditeerde rapporten over hoe de goederen zijn gedistribueerd en wie ze heeft ontvangen. Ook krijgen we vaak foto’s.

Wanneer GIK-zendingen bijzonder kwetsbaar of gevoelig zijn, kan het gebeuren dat medewerkers van een Kinder Kanker Genezing-kantoor op pad worden gestuurd om toezicht te houden op de distributie en/of om veldaudits door te voeren. Ook werken we samen met personeel van andere humanitaire organisaties om over elkaars GIK te waken. Dat is een coöperatieve en kostenefficiënte manier om ons allemaal tegen misbruik van de GIK te beschermen.
Hoe wordt de waarde van de GIK bepaald?
Stichting Kinder Kanker Genezing maakt gebruik van een exact omschreven methode die bekendstaat als de “Interagency Standards”. Deze normen werden voor het eerst uitgevaardigd in 1992 en worden nu door duizenden humanitaire organisaties over de hele wereld op vrijwillige basis nageleefd. Onze algemeen directeur, Joel MacCollam, was een van de vijf personen die intensief betrokken waren bij het opstellen en uitvaardigen van deze normen.

In de regel bepalen onze zakelijke donateurs de waarde van hun GIK voor ons op basis van de “fair market value (FMV, de objectieve marktwaarde op een bepaald moment)”, in dit geval gedefinieerd als de groothandelsprijs of lager. Uiteindelijk is het dan de prijs waarover twee partijen het eens zouden worden onder normale omstandigheden en rekening houdend met hoeveelheden, verpakkingsmaterialen, vervaldata enz.

Stichting Kinder Kanker Genezing verifieert vervolgens de opgegeven groothandels-FMV’s bij andere, onafhankelijke bronnen zoals catalogi van fabrikanten en farmaceutische handboeken, maar ook door te kijken naar branchetypische gemiddelden-per-pond voor tweedehandskleding in bulk enz. We verlagen de waarde van de GIK nog verder wanneer bijvoorbeeld de verpakkingen beschadigd zijn of het product verkeerd geëtiketteerd is.
Waarom zouden GIK mij iets moeten kunnen schelen? Welk verschil maakt dit voor mij als Kinder Kanker Genezing-donateur?
Donateurs verwachten dat hun donaties effectief en efficiënt worden ingezet. En als ze goed worden gebruikt, hebben GIK veel meer waarde voor degenen die door ons worden geholpen dan wanneer we uitsluitend geld zouden opsturen. En ze genereren ook een veel grotere donateurswaarde.

Stel u wilt € 1.000 ($1.000, HK$8.000) aan Stichting Kinder Kanker Genezing doneren, wat is dan zinvoller:

*aan uw donatie de voorwaarde koppelen om ter plaatse goederen te kopen (als deze al beschikbaar zijn) of

*fabrikanten vragen om kwalitatief goede spullen te doneren en deze donaties naar onze projecten te verschepen?

Bijna altijd is het veel verstandiger om goederendonaties te vragen en deze goederen naar onze projecten te verschepen. Doorgaans kunnen we de efficiëntie van alle ontvangen donaties met een factor 5 tot 10 verhogen vergeleken met wat we anders hadden kunnen sturen. Bij sommige geneesmiddelen geven we ongeveer 50 [valuta] uit om 2.500 [valuta] aan medicijnen te kunnen verzenden en distribueren.

GIK zorgen er ook voor dat je je geen zorgen hoeft te maken of bepaalde goederen ter plaatse wel beschikbaar zijn, of de kwaliteit wel goed genoeg is en of de houdbaarheidsdatum niet is verlopen.

Natuurlijk sturen we ook geld naar het buitenland en natuurlijk kopen we soms ook producten ter plaatse en wel als deze lokaal verkrijgbaar zijn en het goedkoper is om ze daar te kopen. Een voorbeeld is pasta; pasta is vaak te duur om te verschepen in vergelijking met de prijzen die je er ter plaatse voor betaalt.
Worden GIK in het buitenland ook wel eens doorverkocht?
Wij waarschuwen onze partners dat als dit gebeurt zij geen zendingen meer van ons zullen ontvangen en dat zij zowel strafrechtelijke vervolging riskeren als een gerechtelijke invorderingsprocedure, aangespannen door Stichting Kinder Kanker Genezing en het donerende bedrijf. Elke partner binnen het programma ondertekent een contract met Stichting Kinder Kanker Genezing, waardoor onze GIK tegen dit soort activiteiten worden beschermd.
Hoe weet je dat de door Stichting Kinder Kanker Genezing verzonden spullen ook echt nuttig zijn voor de noodlijdende ontvangers? En hoe weet je dat bij de geleverde hulpgoederen lokale gebruiken en tradities zijn gerespecteerd?
Wij verschepen uitsluitend spullen waar onze lokale partners uitdrukkelijk om hebben gevraagd en sturen niet zomaar wat op omdat wij dat zo graag willen.
Bovendien trainen we onze partners om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven waar ze behoefte aan hebben. Wanneer ze bijvoorbeeld vragen om geneesmiddelen, gaan wij na of zij daarmee vrij verkrijgbare middelen tegen verkoudheid en griep bedoelen of misschien een antibioticacrème of zelfs een chemotherapie. In geval van twijfel vragen we om aanvullende informatie of nemen contact op met de betreffende partner om ons ervan te vergewissen dat de gevraagde GIK inderdaad noodzakelijk en geschikt zijn.

Hoewel we er altijd naar streven dat de door ons verstuurde GIK passen bij het programma en ook geschikt zijn voor de culturele context van hun bestemming, ligt de uiteindelijke autoriteit betreffende de ter plaatse bestaande behoeften, culturen, wetten, voorschriften en tradities altijd bij onze lokale partners of inheemse medewerkers. En, indien van toepassing, natuurlijk bij de regeringen van de ontvangstlanden.
Sommige mensen beweren dat GIK een desastreus effect op een lokale economie kunnen hebben. Zijn jullie het daarmee eens?
Dat kan wat bepaalde goederen betreft inderdaad het geval zijn, en wij doen er alles aan om dat te voorkomen. Stel dat er ergens in een stadje in Guatemala een overhemdenfabriek staat waar 100 mensen werken. Wij zouden dan de lokale economie kunnen ondergraven door 50 naaimachines naar deze regio te sturen om mensen in staat te stellen een thuisatelier voor de productie van overhemden op te zetten. Wij hebben continu te maken met het spanningsveld tussen macrobehoeften (de gemeenschap) en microbehoeften (particulieren en gezinnen).
Hoe wordt bepaald wie de GIK van Stichting Kinder Kanker Genezing in het buitenland distribueert?
Onze ontvangers en programmapartners moeten “legale plaatselijke instanties” zijn, bijvoorbeeld een geregistreerde liefdadigheidsinstelling, een bekende serviceclub (vrijwillige non-profitorganisatie) of een overheidsinstelling. Zij moeten beschikken over goede referenties, een goed bestuur en aantoonbare capaciteiten om de door hen aangevraagde GIK te verwerken, zowel wat het type GIK als de hoeveelheden betreft. Hebben ze genoeg mankracht? Voldoende vrachtwagens? Magazijnruimte? Beveiliging? Zijn hun terugkoppelingsrapportages betrouwbaar? Hebben ze een businessplan en daardoor een geordende structuur, waardoor er efficiënt en effectief gewerkt kan worden?
Worden donateurs van Stichting Kinder Kanker Genezing (of ze nu geld of goederen doneren) beschermd door GIK-normen?
Ja. Wanneer donateurs organisaties steunen die goed met de GIK omgaan en zich houden aan de AERDO-normen, kunnen ze erop vertrouwen dat alle redelijkerwijs mogelijke stappen zijn ondernomen en aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan om ervoor te zorgen dat goederen van goede kwaliteit zijn verzonden naar mensen die daar werkelijk behoefte aan hebben. En zij kunnen erop vertrouwen dat dit is gebeurd met een goede beveiliging, met inachtneming van correcte boekhoudkundige methoden, met het oog op passendheid bij het programma en met een hoge mate van verantwoordelijkheid en transparantie in alle fases.
Wat is het grootste bezwaar dat jullie betreffende GIK ter ore is gekomen?
De GIK krijgen soms een “slecht rapportcijfer” als mensen met de beste bedoelingen proberen om GIK te verschepen, maar niet op de hoogte zijn van de best practices. Zij stellen dan een op het eerste gezicht goed lijkend pakket samen van tweedehandskleding, voedsel, hygiëneartikelen, boeken en monsters van geneesmiddelen. Deze spullen versturen zij vervolgens, zonder rekening te houden met de plaatselijke behoeften of lokale voorschriften en vaak zelfs zonder te weten of de ontvangers wel de douaneformaliteiten kunnen afwikkelen en in staat zijn om de goederen te distribueren.

Wat er dan gebeurt, kan desastreus zijn voor plaatselijke organisaties die worden overspoeld met spullen die ze door het gebrek aan capaciteit niet kunnen distribueren, ofwel omdat ze niet over bijvoorbeeld magazijnen en vrachtwagens beschikken of omdat ze gewoonweg geen behoefte aan die goederen hebben.
Weigeren jullie ook wel eens GIK? Zo ja, waarom?
Meestal wijzen we GIK af vanwege een te korte houdbaarheid zoals die blijkt uit de vervaldatum en de “te gebruiken voor”-datum op de verpakkingen. Ook accepteren we geen GIK die op een twijfelachtige manier gebruikt zouden kunnen worden of die in strijd zijn met de Kinder Kanker Genezing-kernwaarden. We weigeren ook GIK die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie. (Zo kregen we eens vers ingeblikte groente aangeboden, dus de vervaldatum was geen probleem. Tussen de groenten zaten echter allemaal kleine steentjes!)
Waar slaan jullie de GIK op?
Om de kosten laag te houden slaat Stichting Kinder Kanker Genezing de GIK op verschillende veilige plekken op, tegen minimale kosten of zelfs helemaal gratis. GIK-donateurs laten ons vaak gebruikmaken van hun opslagfaciliteiten tot wij er klaar voor zijn om de door hen gedoneerde goederen op te halen; dat is meestal enkele dagen voor de daadwerkelijke verscheping. Maar ook in onze zeecontainers in de havens, bij onze partners of in onze eigen faciliteiten in het bestemmingsland slaan we spullen op. Een deel van onze kostenbesparingen bereiken we doordat we het oppikken van de spullen bij onze donateurs kunnen afstemmen op de transportplanning van onze vrachtvervoerders (trucks, schepen of vliegtuigen).
Hoe helpen en ondersteunen jullie buitenlandse partners wanneer jullie ze GIK sturen?
We zorgen ervoor dat mensen ter plaatse geschoold zijn om met GIK om te gaan, of het nu gaat om medische apparatuur, voertuigen, educatieve spullen of iets anders. Op administratief gebied trainen we lokale partners in wat wij verwachten ten aanzien van rapportages en verantwoordingsplicht. We leren ze betere programma’s te ontwikkelen en vervolgens bij hulpaanvragen hun behoeften efficiënter aan ons door te geven (het schrijven van voorstellen). Op financieel gebied kunnen we een deel van de distributiekosten voor onze rekening nemen.

Ook helpen we lokale organisaties om hun dienstverlening te verbeteren tegenover degenen die ze willen helpen. We noemen dat “capaciteitsopbouw”. Dit is van essentieel belang bij langlopende programma’s die zijn ontwikkeld om mondiale problemen als honger, ziekten, gebrek aan onderwijs, en armoede aan te pakken.
Alles goed en wel, maar wanneer ik contant geld geef, wil ik dat mijn geld naar het land/de landen toegaat, direct naar de kinderen in nood. Ik wil niet dat het wordt uitgegeven voor de aanschaf en verscheping van GIK.
Wij hopen van harte dat u uw mening zult herzien. Door geld te gebruiken voor de verscheping van GIK kunnen we een uitzonderlijk hoog “rendement op investeringen” realiseren met het door u gedoneerde geld.

Maar we sturen ook direct geld naar de betreffende landen; geld dat ter plaatse kan worden besteed. Dit gebeurt vooral wanneer het net zo effectief is om ter plekke iets te kopen als het ernaartoe te verschepen (dit geldt in het bijzonder voor rijst, meel en pasta in bulk en voor bouwmaterialen). Het kan natuurlijk wel zinvol zijn om goedkoop voedsel te verschepen, als de reguliere kanalen voor de voedselvoorziening in het ontvangende land niet goed werken (bijvoorbeeld na een natuurramp).
Hoe kan ik meer informatie krijgen over de GIK-programma’s van Stichting Kinder Kanker Genezing?
Wilt u meer informatie over de manier waarop Stichting Kinder Kanker Genezing de GIK verwerft, inzet en behandelt, neem dan contact met ons op. Als u (of uw bedrijf) GIK wilt doneren en u wilt weten of Stichting KKG deze kan gebruiken, stuur dan een e-mail aan info@kkg-nl.org. Vermeld in beide gevallen uw telefoonnummer en uw e-mailadres en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.